Komu i kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek śmiertelny 

0
636
odszkodowanie

Pojęcie odszkodowanie za wypadek śmiertelny przede wszystkim wiąże się z ubezpieczeniem w związku z wykonywaną pracą i jego regulacje znaleźć można w zapisach ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z jej brzmieniem za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z  wykonywaną pracą.  W przypadku śmierci pracownika o odszkodowanie za wypadek śmiertelny mogą ubiegać się wymienione w ustawie osoby, do których należą:

  • małżonek
  • dzieci własne i drugiego małżonka
  • dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
  • rodzeństwo
  • wnuki,
  • rodzice
  • macocha
  • ojczym

Jednak odszkodowanie za wypadek śmiertelny nie wypłaca jedynie Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczenia pracowniczego, ale również inni ubezpieczyciele. W przypadku oferowanych przez nich polis odszkodowanie za wypadek śmiertelny może być wypłacone między innymi w związku z kolizją samochodową, działaniem wszelkiego rodzaju żywiołów a nawet napadem ze skutkiem śmiertelnym.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny można również uzyskać w przypadku gdy zgon miał związek z błędem medycznym bądź organizacją służby zdrowia. Ten rodzaj świadczenia wypłacany w formie rekompensaty zazwyczaj poprzedza droga sądowa, na której toczy się postepowanie związane z udowodnieniem winy. Gdy w innych przepadkach uprawione osoby mogą bez problemu wyegzekwować należne im odszkodowanie za wypadek śmiertelny osoby bliskiej to w przypadku błędu medycznego wręcz koniecznym staje się skorzystanie z fachowej pomocy prawnika. Większość prężnie działających kancelarii prawnych, które podejmują się prowadzeniu spraw związanych z wypłatą odszkodowania za błędy medyczne współpracuje z lekarzami będącymi specjalistami w określonych dziedzinach medycznych. Przy ich fachowemu wsparciu, łatwiej udowodnić podczas postępowania sądowego błąd lekarski i uzyskać przychylność sądu potwierdzoną wyrokiem na korzyść klienta.

Nagłej śmierci najbliższego członka rodziny nic nie jest w stanie zrekompensować, ale w przypadku żałoby i pogorszenia się sytuacji finansowej koniecznie trzeba się ubiegać o przysługujące odszkodowanie za wypadek śmiertelny.

Tekst powstał dzięki materiałom zawartym na stronie https://wieksze-odszkodowanie.pl, oferującej pomoc w uzyskaniu odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent. Portal umożliwia skorzystanie z bezpłatnej konsultacji wstępnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here